Hvis du ikke husker akkurat når du ble medlem, sett en dato nært den tiden du ble medlem.
Sett dagens dato hvis du ønsker umiddelbar oppsigelse.
Hvilke abonnement har du?
Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt Evolve Academy Trondheim til en venn?
=