Hvis du ikke husker akkurat når du ble medlem, sett en dato nært den tiden du ble medlem.
Sett dagens dato hvis du ønsker umiddelbar oppsigelse.
Click or drag a file to this area to upload.
Hvis man flytter over 100km kan man sende dokumentasjon her for å avslutte abonnementet.
Vil du gi oss tilbakemelding på hvordan samholdet på Evolve Academy Trondheim føles?
Din generelle tanke rundt Evolve Academy Trondheim sin trenerstab?
Er du fornøyd med antall timer i uka?
Hvordan syns du prisen på Evolve Academy Trondheim er ift. tilbudet?
Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt MMA Trondheim til en venn?
=