Hvis du ikke husker akkurat når du ble medlem, sett en dato nært den tiden du ble medlem.
Sett dagens dato hvis du ønsker umiddelbar oppsigelse.
Hvis man flytter over 100km kan man sende dokumentasjon her for å avslutte abonnementet.
Vil du gi oss tilbakemelding på hvordan samholdet på Evolve Academy Trondheim føles?
Din generelle tanke rundt Evolve Academy Trondheim sin trenerstab?
Er du fornøyd med antall timer i uka?
Hvordan syns du prisen på Evolve Academy Trondheim er ift. tilbudet?
Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt MMA Trondheim til en venn?
=