Marit Sumarvald

Marit fokuserer på likhet på matta. Historie, status og hva du jobber som er revnende likegyldig når du skal strippe ned til sjelen i Yoga. Dette bringer ofte folk sammen som ikke ville hatt kontakt ellers. Vi ser vi ikke er så forskjellige, vi har bare forskjellige utgangspunkt på forskjellige steder i den karmiske karusellen. Og dette er noe av det viktigste i hennes undervisning. At vi alle er en i yogaens ånd.

Ellers har Marit undervist ansatte ved sykehusene i Oslo innen psykisk helse, og ved Bup Ahus og Aker sykehus gjennom flere år. Før hun kom tilbake til Trondheim, underviste hun Yoga hos Kripos.

Sjekk ut mer om Marit her: https://www.yogamedmarit.no/