cORONA REGLER – eVOLVE aCADEMY tRONDHEIM 

Oppdatert: 19/5 – 2021

Generelle regler

  • Dersom du føler deg slapp/forkjøla eller har noen tegn på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme til du er helt frisk. Er du i tvil, så holder du deg hjemme.
  • Håndvask eller spriting av hender ved ankomst eller i det man forlater lokalene.
  • Vask alt utstyr som brukes umiddelbart etter bruk, med mindre noe annet blir fortalt av instruktør.

MUNNBIND

  • Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Munnbind må ikke brukes under aktivitet. 
SAL 1
  • Garderobe kan kun brukes for skifting av klær, med mindre du har PT time og er alene i salen med din PT / Coach. 
Sal 2

Da det ikke finnes en garderobe i Sal 2, må garderobe i Sal 1 eller Sal 3 brukes. Se regler for disse salene. 

SAL 3
  • Garderobe kan kun brukes, men kun av èn person av gangen. Dusj kan også benyttes da man er alene i garderoben. 
  • Badstuen er åpen, men kun for 1 person av gangen. Badstuen må sprites/vaskes etter bruk.