COVID19 IDRETT

Generelle corona regler
 • 1 meters avstand til en hver tid. 
 • Håndvask eller spriting av hender ved ankomst og når man forlater lokalene.
 • Dersom du føler deg slapp/forkjøla eller har noen tegn på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til du er helt frisk. Er du i tvil, så holder du deg hjemme.
 • Vask alt utstyr som brukes umiddelbart etter bruk. 
 • Bruk av pads, mitts, og annet utstyr for å trene parvis er lov. Men man skal til en hver tid overholde 1 meter mellom hode/torso og hode/torso. Det skal med andre ord ikke være noen som helst kontakt mellom personene annet enn beskyttet/paddet område på kroppen.
 • Garderobe kan brukes, men 1 meter må til en hver tid overholdes. Vi anbefaler å dusje hjemme. 
 • Maks antall personer på en trening vil være 20.
Unntaks regler for dem under 26 år og kvinner
 • Både menn og kvinner under 26 år kan trene kontakt idrett på timer som er satt opp spesielt for dem som har unntak fra 1 meters regelen. Timene vil være merket med -26. Men alle de spesifikke gruppene som er unntak fra 1 meters regelen kan delta på disse treningene. 
 • Da kvinne andelen på Evolve Academy Trondheim er 15%, og det er et ønske og prinsipp fra NIF å ivareta en kjønnsbalanse  mellom kvinner og menn i fasene for gjenåpning, så kan også alle kvinner delta på -26 treningene. 
 • Det vil åpnes for at coacher/trenere er unntatt 1 meters regelen på kontakt treninger. Hver kontakt trening kan ha maks 3 coacher. 
 • Det er viktig å presisere at disse gruppene som er unntak av coronavirus reglene, fortsatt skal forholde seg til de generelle corona reglene ift, sykdom, håndvask og 1 meters regel (utenfor treningene som er unntatt 1 meters regelen). 
 • Det er også ønskelig at alle medlemmer prøver å gjenvelge samme partner(e) for å begrense eventuell smitte. 

COVID19 TRENINGSSENTER

Generelle corona regler
 • 1 meters avstand ved trening innenfor sonen som anses som lav intensitet.
 • 2 meters avstand ved trening innenfor sonen som anses som høy intensitet.
 • Håndvask eller spriting av hender ved ankomst og når man forlater lokalene.
 • Dersom du føler deg slapp/forkjøla eller har noen tegn på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til du er helt frisk. Er du i tvil, så holder du deg hjemme.
 • Vask alt utstyr som brukes umiddelbart etter bruk. 
 • Garderobe kan brukes, men 1 meter må til en hver tid overholdes. Vi anbefaler å dusje hjemme. 
 • Maks antall personer på treningssentret er 20 personer av gangen.